ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ - ಸೌರ ಛಾವಣಿಯ ಮೌಂಟ್

pj11

ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
● ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 3.8 MWp
● ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗ: ಮೆಟಲ್ ರೂಫ್ ಮೌಂಟ್
● ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯ: 2017

pj12

ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
● ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 7.5MWp
● ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗ: ಮೆಟಲ್ ರೂಫ್ ಮೌಂಟ್
● ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯ: 2020


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್-07-2021