ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ - ಸೌರ ಛಾವಣಿಯ ಮೌಂಟ್

pj13

ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
● ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 6MWp
● ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗ: ಮೆಟಲ್ ರೂಫ್ ಮೌಂಟ್
● ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯ: 2020

pj14

ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
● ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4MWp
● ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗ: ಮೆಟಲ್ ರೂಫ್ ಮೌಂಟ್
● ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯ: 2020


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್-07-2021